ความเชี่ยวชาญ
การบริการของเรา
บริการผู้เชี่ยวชาญล่าม

มีบริการล่ามท้องถิ่นที่เป็นพนักงานประจำที่มีประสบการณ์มากถึง 10 ปี

มีบริการล่ามท้องถิ่นที่ป็นพนักงานประจำที่มีประสบการณ์มากถึง 10 ปี
ที่เป็นผู้ช่วยในค้นหาตลาดที่เป็นแหล่งค้าส่งที่ต้นทุนต่ำ ให้กับลูกค้า
และช่วยในการจรจาต่อรองราคาสินค้า
ช่วยเหลือในการแลกเงิน ช่วยประสานงานระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
และสามารถทำหน้าที่คอยให้คำปรึกษา เกี่ยวกับตลาดหรือสินค้าที่ท่านสนใจได้
พร้อมช่วยเหลือท่านตลอดการเดินทาง

ต้องการคำปรึกษา
และการบริการของเรา