ความเชี่ยวชาญ
และการบริการของเรา
บริการขนส่งแบบเหมาตู้

ไทแทนเรามีบริการขนส่งแบบเหมาตู้ ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการธุรกิจ

ไทแทน เรามีบริการขนส่งแบบเหมาตู้ ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการธุรกิจ
เรามีโกดังที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง เพื่อใช้ก็บสินค้าก่อนนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ โดยในโกดังของเรามีพนักงานคอยดูแลสินค้า
ดัดแยกสินค้า และรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

ส่วนการนำสนค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ เรใช้วัสดุการป้องกันที่ได้มาตรฐานอย่างดี วัสดุที่มีขนาดใหญ่
เราก็มีบริการบรรจุสินค้าด้วยพาเลท และพิมการป้องกันด้วยการใช้พลาสติกกันกระแทกเข้าไป
เพื่อให้สินค้าของท่านได้คงสภาพ และรับความเสียหายน้อยที่สุด

ต้องการคำปรึกษา
และการบริการของเรา