ความเชี่ยวชาญ
และการบริการของเรา
บริการขนส่งทางเรือ

ไทแทนเรามีประสบการณ์การนำสินค้าจากจีนมานานกว่า 20ปี

บริการขนส่งทางเรือของเราเป็นแบบ Door to Port โดยเรารับสินค้าของท่านจากโรงงานผลิตสินค้า
หรือตลาตค้าส่งมาก็บไว้ใโกดังความปลอดภัยสูงแล้วจึนำสินค้าก็บข้าตู้คอนทนเนอร์เพื่อส่งสินค้าทางเรือมายังประเทศไทย
ทุกขั้นตอนตั้งแต่หนโรงานจนถึงเรือบรรทุกสินด้ มีพนักงานประจำผู้เชี่ยวชาญการขนส่งคอยดูแลสินค้า สินค้าทุกชนิดจะถูกแพ็ก
และขนส่งด้วยความระมัตระวัง และเราทำตามกฎหมายการนำเข้าสินค้าทุกข้อ นั่นจึทำให้ลูกค้าไว้วางใจเรามานานกว่า 20 ปี

ต้องการคำปรึกษา
และการบริการของเรา