คุณพร้อมหรือยัง?JOIN WITH US

เราคือผู้เชี่ยวชาญดูแลธุรกิจนำเข้าสินค้า

ประสบการณ์ของเรา
กับการนำเข้าสินค้าจากจีน
กว่า 20 ปี

ความเชี่ยวชาญ และบริการของเรา

Untitled-2

บริการขนส่งทางเรือ

Pleasure, But Because Those Who Do not Know How To Pursue .

icon_2

บริการขนส่งแบบเหมาตู้

I Will Give You A Complete Account Of the System, And Expound.

icon_34

บริการการช่วยเหลือสินค้าจากจีน

Pleasure, But Because Those Who Do not Know How To Pursue .

icon_4

บริการโอนเงินจ่ายร้านค้า

Pleasure, But Because Those Who Do not Know How To Pursue .

icon_5

บริการล่ามผู้เชี่ยวชาญ

I Will Give You A Complete Account Of the System, And Expound.

ขั้นตอนการใช้บริการ

demo-attachment-1420-IMG_2209-96170-1
demo-attachment-1892-192531-OXNZ4Q-705
demo-attachment-929-K-90-Toon-0062-68603
demo-attachment-1891-K-90-rung-00399-58787
demo-attachment-927-portrait-of-construction-engineers-working-on-J9KU7NC
demo-attachment-1883-35538

เรามีโกดังสินค้าทั้งในจีนและไทย

เรามีโกดังสินค้าทั้งในจีนและไทย

ผู้ที่ร่วมธุรกิจกับเรา

คุณยิ่งยศ พาณิชย์

นักธุรกิจโรงแรม
There are many variations passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected or randomised .

คุณยิ่งยศ พาณิชย์

นักธุรกิจโรงแรม
There are many variations passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected or randomised .

คุณยิ่งยศ พาณิชย์

นักธุรกิจโรงแรม
There are many variations passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected or randomised .

ข่าวสาร และกิจกรรม